TOIMINTA

Yhdistys mukana erilaisessa toiminnassa 

Juvan Kehitysvammaisten Tuki ry pyrkii toiminnallaan edistämään alueen kehitysvammaisten ja heidän läheistensä virkistystoimintaa, edunvalvontaa ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Vuosittaiseen toimintaan  on kuulunut jo perinteisiksi muodostuneet pikkujoulut ja  kevät-tapahtuma, esim. karaoketanssit.  Erittäin suosittu on ollut yhdistyksen järjestämä kokkikurssitoiminta, joka kerää 10 – 15 innokasta osallistujaa   keväisin ja syksyisin kerran kuukaudessa torstai-iltaisin. Monilla osanottajilla on lisäksi avustajat mukana.  Yhdistys on myös  mukana yhteistyökumppanien järjestämillä retkillä ja muissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan.

Etusivun  artikkeleissa on omat, erilliset  juttunsa erilaisista tapahtumista ja tilaisuuksista. Käy lukemassa sieltä, monista löytyy myös kuvia!

Aika haastaa -projekti 2014- 2016

Yhdistys oli mukana Kehitysvammaisten tukiliiton järjestämässä ja raha-automaattiyhdistys RAY:n rahoittamassa Aika haastaa-projektissa. Kumppanina Juvan yhdistyksellä oli Rantasalmen kehitysvammaisten tuki ry. Kolme-vuotisen projektin  tavoitteena oli yhdistää yhdistysten voimavarat ja järjestää monipuolista toimintaa alueiden kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen. Tavoitteena oli myös  luoda yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Hankkeen puitteissa järjestettiin useita tapahtumia mm. liikunnan merkeissä, yhteisillä retkillä ja pikkujouluja.  Hanke mahdollisti myös tukiyhdistyksemme kotisivujen tekemisen ja loi pohjaa yhteiselle tekemiselle jatkossakin.

20160414_182815
Aika haastaa -projektin kokouksessa Juvalla 14.4.2016 Rantasalmen ja Juvan yhdistysten edustajia